• Model: NV-NC-B12-28
Số lượng:
Giá :
20,200,000 đ16,160,000 đ20% giảm giá

Ø1100 X H1400 + 400

E14 X 28 lamp

130 LARGE  CRYSTALS, K9

84 SMAILL CRYSTALS, K9