ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-8005-12

4,380,000 đ3,504,000 đ20% giảm giá
ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-8005-12

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-8005-12

Ø 1200 X H800 + 400 E27 X 15 LAMP   LIÊN HỆ : 0942.829.288... xem thêm
4,380,000 đ3,504,000 đ20% giảm giá
SALE

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-8017-12

2,240,000 đ1,792,000 đ20% giảm giá
ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-8017-12

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-8017-12

Ø 1000 X H900 + 300 E27 X 15 LAMP   LIÊN HỆ : 0942.829.288 ... xem thêm
2,240,000 đ1,792,000 đ20% giảm giá
SALE

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-8205-6

3,120,000 đ2,496,000 đ20% giảm giá
ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-8205-6
 - Thông số 1 
 - Thông số 2 
 - Thông số 3 
 - Thông số 4

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-8205-6

Ø 800 X 400 +  400 E27 X 8 LAMP   LIÊN HỆ: 0942.829.288... xem thêm
3,120,000 đ2,496,000 đ20% giảm giá
HOT

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-8217-6

3,030,000 đ2,424,000 đ20% giảm giá
ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-8217-6

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-8217-6

Ø850 X H450 + 400 E27 X 8 LAMP   LIÊN HỆ : 0942.829.288... xem thêm
3,030,000 đ2,424,000 đ20% giảm giá
SALE

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-004-8

1,960,000 đ1,568,000 đ20% giảm giá
ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-004-8

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-004-8

Ø900 H500 + 400 E27 X 11 LAMP   LIÊN HỆ : 0942.829.288... xem thêm
1,960,000 đ1,568,000 đ20% giảm giá
SALE

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-009-3

705,000 đ564,000 đ20% giảm giá
ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-009-3

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-009-3

Ø 500 H400 + 400 E27 X 3 LAMP    LIÊN HỆ : 0942.829.288... xem thêm
705,000 đ564,000 đ20% giảm giá
SALE

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-075-6

1,520,000 đ1,216,000 đ20% giảm giá
ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-075-6

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-075-6

Ø800 + H600 + 300 E27 X 8 LAMP   LIÊN HỆ : 0942.829.288 ... xem thêm
1,520,000 đ1,216,000 đ20% giảm giá
SALE

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-080-5

1,380,000 đ1,104,000 đ20% giảm giá
ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-080-5

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-080-5

Ø700 X H700 + 300 E27 X 7 LAMP   LIÊN HỆ : 0942.829.288... xem thêm
1,380,000 đ1,104,000 đ20% giảm giá
SALE

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-1106-12

3,800,000 đ3,040,000 đ20% giảm giá
ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-1106-12

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-1106-12

Ø 1000 H800 + 600 E27 X 15 LAMP   LIÊN HỆ: 0942.829.288... xem thêm
3,800,000 đ3,040,000 đ20% giảm giá
HOT