ĐÈN SOI TRANH NV-NS-006-1C

270,000 đ216,000 đ20% giảm giá
ĐÈN SOI TRANH NV-NS-006-1C

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-006-1C

H470 LED 1W 3500K   LIÊN HỆ : 0942.829.288  ... xem thêm
270,000 đ216,000 đ20% giảm giá
SALE

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-3049

233,000 đ186,000 đ20% giảm giá
ĐÈN SOI TRANH NV-NS-3049

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-3049

8W L420   LIÊN HỆ : 0942.829.288... xem thêm
233,000 đ186,000 đ20% giảm giá
SALE

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-3056

232,000 đ185,000 đ20% giảm giá
ĐÈN SOI TRANH NV-NS-3056

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-3056

8W L350   LIÊN HỆ: 0942.829.288... xem thêm
232,000 đ185,000 đ20% giảm giá
SALE

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-473--LED

290,000 đ232,000 đ20% giảm giá
ĐÈN SOI TRANH NV-NS-473--LED

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-473--LED

18W L650   Liên hệ : 0942.829.288... xem thêm
290,000 đ232,000 đ20% giảm giá
SALE

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-475--LED

275,000 đ220,000 đ20% giảm giá
ĐÈN SOI TRANH NV-NS-475--LED

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-475--LED

8W L450   Liên hệ : 0942.829.288... xem thêm
275,000 đ220,000 đ20% giảm giá
SALE

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-476--LED

245,000 đ196,000 đ20% giảm giá
ĐÈN SOI TRANH NV-NS-476--LED

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-476--LED

8W L450   Liên hệ : 0942.829.288... xem thêm
245,000 đ196,000 đ20% giảm giá
SALE

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-477

210,000 đ168,000 đ20% giảm giá
ĐÈN SOI TRANH NV-NS-477

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-477

18W L550   Liên hệ: 0942.829.288... xem thêm
210,000 đ168,000 đ20% giảm giá
SALE

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-478

216,000 đ172,000 đ20% giảm giá
ĐÈN SOI TRANH NV-NS-478

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-478

8W L420    Liên hệ: 0942.829.288... xem thêm
216,000 đ172,000 đ20% giảm giá
SALE

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-479-1

315,000 đ252,000 đ20% giảm giá
ĐÈN SOI TRANH NV-NS-479-1

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-479-1

L200    Liên hệ : 0942.829.288... xem thêm
315,000 đ252,000 đ20% giảm giá
SALE