• Model: Hệ thống tưới tiêu.
Số lượng:
Min: 100
Giá :

Hệ thống tưới tiêu năng lượng mặt trời

Bán chạy

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NV-NC-6273A--LED ĐÈN CHÙM PHA LÊ NV-NC-6273A--LED8,600,000 đ6,880,000 đ20% giảm giá

Đặc biệt 

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-484-1 ĐÈN SOI TRANH NV-NS-484-1450,000 đ360,000 đ20% giảm giá

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-5753-1 ĐÈN SOI TRANH NV-NS-5753-1158,000 đ126,000 đ20% giảm giá

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-5905-2 ĐÈN SOI TRANH NV-NS-5905-2280,000 đ224,000 đ20% giảm giá

Trực tuyến

Hiện tại có 18 khách online.