• Model: S185X
Số lượng:
Min: 169
Giá :

Mặt 5 Lỗ

Bán chạy

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NV-NC-6273A--LED ĐÈN CHÙM PHA LÊ NV-NC-6273A--LED8,600,000 đ6,880,000 đ20% giảm giá

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NV-NC-8006-16+8--LED ĐÈN CHÙM PHA LÊ NV-NC-8006-16+8--LED49,800,000 đ37,350,000 đ25% giảm giá

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HF-CFL 7002 ĐÈN CHÙM PHA LÊ HF-CFL 700231,000,000 đ24,800,000 đ20% giảm giá

Đặc biệt 

HDS-2221IRA3 HDS-2221IRA33,600,000 đ2,700,000 đ25% giảm giá

HDS-2242IRP8 HDS-2242IRP86,696,000 đ5,022,000 đ25% giảm giá

HDS-2322IRP3 (2 M) 2.0MP HDS-2322IRP3 (2 M) 2.0MP5,064,000 đ3,798,000 đ25% giảm giá

Trực tuyến

Hiện tại có 10 khách online.