• Model: 18121AB
Số lượng:
Min: 169
Giá :

Mặt CB Cóc

Bán chạy

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NV-NC-6273A--LED ĐÈN CHÙM PHA LÊ NV-NC-6273A--LED8,600,000 đ6,880,000 đ20% giảm giá

ĐÈN CHÙM PHA LÊ NV-NC-8006-16+8--LED ĐÈN CHÙM PHA LÊ NV-NC-8006-16+8--LED49,800,000 đ37,350,000 đ25% giảm giá

ĐÈN CHÙM PHA LÊ HF-CFL 7002 ĐÈN CHÙM PHA LÊ HF-CFL 700231,000,000 đ24,800,000 đ20% giảm giá

Đặc biệt 

ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-8205-6 ĐÈN CHÙM ĐỒNG NV-NC-8205-63,120,000 đ2,496,000 đ20% giảm giá

ĐÈN SOI TRANH NV-NS-479-1 ĐÈN SOI TRANH NV-NS-479-1315,000 đ252,000 đ20% giảm giá

ĐÈN TRỤ CỔNG NV-NX-2305A ĐÈN TRỤ CỔNG NV-NX-2305A378,000 đ302,000 đ20% giảm giá

Trực tuyến

Hiện tại có 15 khách online.